Chat Facebook

    Vietnamese English

Dựng nhà cổ

Lọc

Dạng Xem:

Khoảng giá

  • Nhà gỗ kẻ truyền

    Nhà gỗ kẻ truyền

    Nhà gỗ kẻ truyền là gì? Nhà gỗ kẻ truyền, nhà kẻ truyền Bắc Bộ là một trong nhiều loại nhà gỗ ở Việt Nam, loại nhà gỗ này phổ biến ở Bắc Bộ, ngày xưa khi tài nguyên rừng nhiều, gỗ phổ biến, các …

Nhóm chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, phục dựng nhà cổ, nhà gỗ.