Vietnamese English

Đồng đúc

Lọc

Dạng Xem:

Khoảng giá

 • Thi công cầu thang đồng đúc Đồng Tháp

  Thi công cầu thang đồng đúc Đồng Tháp

  Cau thang dong, cầu thang đồng, lan can cau thang dong, lan can cầu thang đồng, cầu thang đồng đúc, cau thang dong duc, lan can cau thang dong duc, lan can cầu thang đồng đúc, thi cong cau thang …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Đồng Nai

  Thi công cầu thang đồng đúc Đồng Nai

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Điện Biên

  Thi công cầu thang đồng đúc Điện Biên

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Đắk Nông

  Thi công cầu thang đồng đúc Đắk Nông

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Đắk Lắk

  Thi công cầu thang đồng đúc Đắk Lắk

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Đà Nẵng

  Thi công cầu thang đồng đúc Đà Nẵng

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Cao Bằng

  Thi công cầu thang đồng đúc Cao Bằng

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Cần Thơ

  Thi công cầu thang đồng đúc Cần Thơ

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Cà Mau

  Thi công cầu thang đồng đúc Cà Mau

  Cau thang dong, cầu thang đồng, lan can cau thang dong, lan can cầu thang đồng, cầu thang đồng đúc, cau thang dong duc, lan can cau thang dong duc, lan can cầu thang đồng đúc, thi cong cau thang …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bình Thuận

  Thi công cầu thang đồng đúc Bình Thuận

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc tại Bình Định

  Thi công cầu thang đồng đúc tại Bình Định

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bến Tre

  Thi công cầu thang đồng đúc Bến Tre

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Ninh

  Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Ninh

  Cau thang dong, cầu thang đồng, lan can cau thang dong, lan can cầu thang đồng, cầu thang đồng đúc, cau thang dong duc, lan can cau thang dong duc, lan can cầu thang đồng đúc, thi cong cau thang …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bạc Liêu

  Thi công cầu thang đồng đúc Bạc Liêu

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Kạn

  Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Kạn

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Giang

  Thi công cầu thang đồng đúc Bắc Giang

  Cau thang dong, cầu thang đồng, lan can cau thang dong, lan can cầu thang đồng, cầu thang đồng đúc, cau thang dong duc, lan can cau thang dong duc, lan can cầu thang đồng đúc, thi cong cau thang …

 • Thi công cầu thang đồng đúc Bà Rịa – Vũng Tàu

  Thi công cầu thang đồng đúc Bà Rịa – Vũng Tàu

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công cầu thang đồng đúc An Giang

  Thi công cầu thang đồng đúc An Giang

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công lan can đồng đúc tại thành phố Hồ Chí Minh

  ​Thi công lan can đồng đúc tại thành phố Hồ Chí Minh

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công lan can đồng đúc tại Long An

  ​Thi công lan can đồng đúc tại Long An

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • Thi công lan can đồng đúc tại Lào Cai

  Thi công lan can đồng đúc tại Lào Cai

  Cau thang dong, cầu thang đồng, lan can cau thang dong, lan can cầu thang đồng, cầu thang đồng đúc, cau thang dong duc, lan can cau thang dong duc, lan can cầu thang đồng đúc, thi cong cau thang …

 • ​Thi công lan can đồng đúc tại Lạng Sơn

  ​Thi công lan can đồng đúc tại Lạng Sơn

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công lan can đồng đúc tại Lâm Đồng

  ​Thi công lan can đồng đúc tại Lâm Đồng

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Lai Châu

  ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Lai Châu

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Kon Tum

  ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Kon Tum

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công lan can đồng đúc tại Kiên Giang

  ​Thi công lan can đồng đúc tại Kiên Giang

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

 • ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Khánh Hòa

  ​Thi công Lan Can Đồng Đúc tại Khánh Hòa

  Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lan can cầu thang đồng đúc, cầu thang đồng, cầu thang đông đúc tại trên toàn quốc. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất Hoàng Gia Hà Nội 0912.846.989 – …

Đồng là vật liệu lâu đời mà con người tìm ra, với đặc tính mềm dễ gia công, bền ít bị oxi hóa, màu sắc đẹp, lành tính, sản phẩm từ Đồng đã được con người sử dụng từ lâu để chế tác.

Đúc Đồng là kỹ thuật nấu luyện kim loại đồng để chế tạo các sản phẩm có hình thù phức tạp, sắc nét mà các cách gia công khác không thể làm được. Để đúc được một sản phẩm, người ta phải làm mẫu sản phẩm đó bằng đất, bằng sáp, bằng gỗ, bằng kim loại ... Sau đó làm khuôn (phần âm bản của vật đúc) bằng các chất liệu kết dính tốt, chịu nhiệt cao sau đó đổ kim loại lỏng vào khuôn đợi nguội, rỡ khuôn và lấy vật đúc ra. Sản phẩm đúc ra khá thô bề mặt, còn dính bi via, đậu rót đậu hơi và các đường dẫn. Phải trải qua quá trình nguội, xử lý màu sắc ... thì mới có thể thu được sản phẩm hoàn thiện.

Sản phẩm đúc đồng rất đa dạng từ đồ thờ: đỉnh đồng, hạc đồng, nến đồng, lư hương đồng, bát hương đồng, hoành phi câu đối đồng, bàn ghế đồng, mâm bồng đồng mà người ta hay chia ra bộ ngũ sự, bộ tam sự, bộ thất sự ... các sản phẩm như hoa văn nhỏ, logo trang trí, đèn cầy, đèn dầu, đồng hồ đều đúc đồng được bền và lâu dài.

Do sự phát triển của kinh tế và kiến trúc biệt thự, lâu đài cổ điển, tân cổ điển, Hoàng Gia Hà Nội nghiên cứu và phát triển thêm các dòng sản phẩm về Đồng Đúc dành cho công trình. Sản phẩm Đồng Đúc công trình của Hoàng Gia Hà Nội rất đa dạng: Cổng Đồng Đúc, Cửa Đồng Đúc, Cửa Đồng Tấm, Hàng Rào Đồng Đúc, Lan Can Ban Công Đồng Đúc, Cầu Thang Đồng Đúc, Con Tiện Đồng Đúc, Trụ Đồng Đúc, Tay vịn cầu thang đồng đúc.

Với sự đa dạng của dòng sản phẩm, tay nghề thợ cao và hiểu biết kiến trúc, thị trường, chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng các dòng sản phẩm đa dạng, độc đáo. Mọi chi tiết liên hệ hotline: 0984.681.929.

Để xem chi tiết thêm về mẫu mã, xin mời các bạn chuyển sang trang "Cổng Cửa Đồng Đúc" để xem thêm nhiều mẫu mã và sản phẩm về Đồng Đúc.
Cám ơn sự quan tâm của các bạn!